Rozsah dodávky

“Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo a komín“

 

Tento rozsah dodávky určuje veškeré materiály pro dodání domu na klíč.

Je možné dodat dům i v různých dokončeních (hrubá stavba, stavba na dokončení) dle individuální cenové nabídky.

 

Projektová dokumentace

Standard dodávky obsahuje projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby v rozsahu:

-          Typová studie včetně osazení na pozemek a vedení přípojek inženýrských sítí

-          Základní architektura domu

-          Schématické řešení vytápění, elektroinstalace a zdravotechniky

-          Požární řešení, technickou zprávu, průkaz energetické náročnosti

-          Měření radonu na pozemku

Součástí dodávky projektové dokumentace je i služba vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby). Poplatky za vydání stavebního povolení (souhlasu s ohlášením stavby), stejně jako poplatky za dodatečné posudky vyžádané stavebním úřadem hradí investor.
Projektová dokumentace je ve stupni pro povolení stavby. Neslouží jako výrobní či realizační dokumentace.
Projektová dokumentace neobsahuje projekty garáží, pergol a jiných přístřešků. Doprovodné objekty jsou účtovány samostatně.

 

Obvodové stěny

-          12,5 mm sádrovláknitá deska
-          40 mm instalační předstěna + 40 mm minerální izolace
-          Parotěsná fólie
-          120 mm dřevěná nosná konstrukce z KVH hranolů + 120 mm minerální izolace
-          12,5 mm sádrovláknitá deska
-          160 mm fasádní polystyren
-          3 mm lepící tmel + armovací síť
-          2-3 mm silikonová omítka

 

Vnitřní stěny

-          12,5 mm sádrovláknitá deska
-          100 mm statická konstrukce z KVH hranolů + minerální izolace
-          12,5 mm sádrovláknitá deska

 

Střecha

Střešní konstrukce se vyrábí podle výrobní dokumentace a statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk= 1,5 kN/m2 t.j. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

Typová střešní krytina je betonová taška “KMB Beta Elegant“ nebo "Betonpress Optimal" s akrylátovým nástřikem, na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační fólií. Součástí dodávky je jedna plastová anténní taška a jedna odvětrávací taška.

Žlaby a svody jsou dodávány v provedení “titanzinek“ nebo "lakovaný poznik". Svody jsou vedené nejméně po hranu základové desky. Individuálně je možný výběr jiného provedení okapových systémů s možností volby barvy dle nabídky dodavatele.

 

Hromosvod

Standardní dodávka domu obsahuje také dodávku hromosvodu, který je určen projektovou dokumentací ke každému domu.

 

Komín

Součástí standardní dodávky je komín Schiedel Uni Parat. Nadstřešní část komínu je dodávána v bílé barvě. Individuálně je možné dodat jiný typ komínu např. nerezový.

 

Vnější omítka (fasáda)

Standardem finální fasády domu je tenkovrstvá silikonová omítka v jedné barvě dle výběru zákazníka z aktuální nabídky dodavatele.

 

Stropní konstrukce nad přízemím – přízemní domy

V přízemních domech je stropní konstrukce tvořena příhradovým vazníkem, kdy na spodní straně vazníku je připevněna parozábrana a rošt pro montáž sádrokartonového podhledu. V prostoru nad zavěšeným podhledem mezi vazníky je vložená tepelná izolace z minerální vaty v celkové tloušťce 300 mm.

 

Stropní konstrukce nad přízemím – patrové domy

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných KVH hranolů standardního průřezu 60x220 mm s horním opláštěním z OSB 20 mm. Mezi stropními trámy je položená tepelně izolační vrstva z minerální vaty. Spodní stranu tvoří konstrukce pro montáž sádrokartonových podhledů.

 

Sádrokartonové podhledy

Sádrokartonové podhledy jsou připevněny na křížovém roštu (mimo místností do 2m2) a na přímé závěsy s protipožárním sádrokartonem (do koupelen impregnované proti vlhkosti). Sádrokartonové desky jsou o tloušťce 12,5mm. Tmelení povrchů je do kvality Q2.

 

Konstrukce nad podkrovím

Stropní konstrukci nad podkrovím tvoří dřevěné stropní trámy, standardního průřezu 80x200 mm s mezistropní tepelnou izolací z minerální vaty v celkové tloušťce 300 mm, parozábranou a sádrokartonovým podhledem. Sádrokartonové podhledy jsou tmeleny do kvality Q2.

 

Konstrukce podlah

Standardem dodávky je betonová konstrukce podlahy.

Podlahy v přízemí:

-          Podlahová krytina
-          Betonový potěr (tloušťka 55 mm)
-          Separační PE folie
-          Tepelná izolace – podlahový polystyren EPS 100 (tloušťka 100 mm)

Podlaha v 2NP:

-          Podlahová krytina
-          Betonový potěr (tloušťka 55 mm)
-          Separační PE folie
-          Tepelná izolace – podlahový polystyren EPS 100 (tloušťka 50 mm)

 

Okna a vchodové dveře

Počet oken a dveří je dán projektovou dokumentací příslušného domu. Okna jsou ve standardu dodávána plastová bílá s dekorem z exteriéru (dle výběru investora z aktuální nabídky dodavatele) s 6 komorovým profilem a izolačním trojsklem v provedení otvíravém – sklopném s “mikroventilací“. Možný je výběr i z jiných typů a barev oken.

Uvnitř domu jsou okna osazené plastovým parapetem bílým nebo s dekorem a v exteriéru hliníkovým parapetem dle výběru zákazníka z aktuální nabídky dodavatele.

 

Vnitřní dveře

Počet dveří odpovídá projektové dokumentaci. Ve standardu jsou dodávány plné otočné dveře Eurowood, řady Lada s výplní dřevotřískovou DTD a CPL laminátovou povrchovou úpravou. Výběr jednotlivých dekorů je na přání zákazníka z aktuální nabídky dodavatele. Součástí dodávky je kování z katalogu ACT do ceny 500Kč/kus bez DPH

 

Koupelna

Koupelny jsou dodávány z koupelnového studia určeného dodavatelem a zákazník má možnost individuální volby obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a jejich rozmístění. Standardní rozměr dlažby je max. 450x450x9 mm nebo 300x600x9 mm. Standardní rozměr obkladů je max. 400x600x8 mm. Toto platí pro veškeré dlažby a obklady.

Standardem dodávky jsou materiály určené cenovým rozsahem a rozměry koupelen. Obloženy jsou všechny stěny. Koupelny do výše dveří (2,2m) mimo šikmin v podkroví, samostatné WC obloženo do výše 2,2m:
Obklady – cena do 400Kč/m2 bez DPH
Dlažba – cena do 400Kč/m2 bez DPH

Zařizovací předměty: (např: umyvadlo, vana, baterie včetně příslušenství jako jsou těšnění, sifony, kotvení apod...)

-          Přízemní dům – 25 000Kč bez DPH
-          Patrový dům – 45 000Kč bez DPH

Pozn.: V případě volby závěsného WC a vany se dopočítává obestavění konstrukce.

Listely, mozaiky a jiné ozdobné dekory jsou dopočítávány samostatně vč. práce.

Ceny uvedeny v MOC.

 

Podlahová krytina

Podlahová krytina je standardně do obytných místností (vč. chodby v 2.NP) dodávána laminátová plovoucí podlaha z kolekce Eurowood Floors a Kaindl do cenové hladiny 400 Kč/m2 bez DPH v MOC. Zákazník provádí individuální výběr z aktuální nabídky dodavatele. Součástí dodávky jsou příslušné dodavatelem určené soklové a přechodové lišty. V neobytných místnostech je položena dlažba do cenové hladiny 400 Kč/m2 bez DPH v MOC z nabídky smluvních koupelnových studií.

 

Vytápění a ohřev TUV

Vytápění domů je zajištěno podlahovým vytápěním, a to topnými elektrickými kabely s  doživotní zárukou dle podmínek dodavatele a tepelným čerpadlem vzduch/vzduch Toshiba s jednou vnitřní jednotkou. Krbová kamna jsou samostatnou dodávkou objednatele – možno po dohodě dodat.

Ohřev teplé vody je zajištěn elektricky vyhřívaným zásobníkem o minimálním objemu 150l.

 

Elektroinstalace

Standardní elektroinstalace je dodávána od skříně domovního elektro rozvaděče, včetně dodávky a odborné instalace koncových prvků (světla ukončena objímkou a žárovkou). Součástí dodávky jsou 2 venkovní světla, 1x datová zásuvka, 2x zásuvka pro kabelové TV připojení a 1x venkovní zásuvka (230V). Datový a TV kabel jsou ukončeny pod střechu (anténní systémy nejsou součástí dodávky). Přívodní elektrický kabel bude doúčtován dle skutečnosti.

Standardní počty zásuvek, vypínačů a světel:
Domy 3+1(kk):            15x vypínač, 13x světlo, 25x zásuvka
Domy 4+1(kk):            17x vypínač, 15x světlo, 30x zásuvka
Domy 5+1(kk):            20x vypínač, 17x světlo, 35x zásuvka

 

Instalatérské prvky (sanitární rozvody)

Rozvody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotnou od přívody vody do domu, po případě od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT trubek.

Součástí dodávky je jedno připojení pračky a jedno připojení myčky

 

Povrchové úpravy stěn a podhledů stropů

Povrchové úpravy stěn jsou provedeny v povrchové kvalitě Q3 – speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu – a všechny stěny a stropy bez obkladů jsou opatřeny výmalbou v bílé barvě. Podhledy stropů jsou v povrchové kvalitě Q2.

 

Schodiště

U patrových domů je součástí dodávky klasické kombinované schodiště s kovovou konstrukcí a stupni z masivního bukového dřeva. Ke schodišti je dodáváno madlo. Dřevěné prvky jsou ošetřeny bezbarvým lakem. Pokud tak určí PD, pod schody je přístupný úložný prostor.

 

Půdní schody

Stahovacími půdními schody jsou vybaveny domy, u kterých je tak určeno typovou projektovou dokumentací. Typ schodů dodáván dle aktuální nabídky.

 

Půdní prostor

Typové domy s půdou mají do toho prostoru přivedenou 1x zásuvku,  1x osvětlení a připravenou revizní lávku ke komínu.  V půdním prostoru je možné vybudovat pochozí prostor dle přání zákazníka.

 

Další prvky jsou předmětem individuální objednávky zákazníka.

V průběhu stavby zákazník nemůže dodávat vlastní technologie či komponenty stavby.

 

 

Specifikace základové desky DD Haus 2020

 

1. ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE  ZÁKLADOVÉ DESKY (pro typové domy)

Ve standardním provedení typového domu je součástí výrobní dokumentace paneláže i zpracování výrobní dokumentace základové desky.

 

2. ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením samotných zemních prací bude zhotovitelem provedeno vytýčení základové desky geodetem. Toto vytýčení je součástí předávané dokumentace pro kolaudaci stavby. Následně bude provedeno sejmutí ornice v místě stavby v mocnosti 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby na které, bude navazovat vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje žádná pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 900 – 1000 mm pod úrovní konečného upraveného terénu, hloubka základové spáry pro vnitřní pasy min. 500 mm v rostlém terénu.

Po vyhloubení základových pasů dojde k vyčištění a případné zhutnění základové spáry, jejíž stav bude zdokumentován a zapsán do stavebního deníku.

Standardní poměry stavebního místa:

·      Uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa

·      Třída těžitelnosti zeminy max. F3

·      Svažitost pozemku stavby max. 1 %

·      Stupeň půdního radonu max. nízký stupeň

 

Veškeré změny dodávky základové desky požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště podléhají oboustrannému odsouhlasení a mezi zákazníkem a zhotovitelem.

 

3. ZÁKLADOVÉ PASY A ZÁKLADOVÁ DESKA VE STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu třídy C 12/15 doplněného svislou ocelovou výztuží R10 ve vzdálenostech max. 1000 mm od sebe. Beton je vylíván na připravené dno základové spáry přímo do vyhloubených rýh bez použití bednění. Obvodové základové pásy do hloubky max. 1250 mm, středové základové pásy do hloubky max. 850 mm.

Do obvodového pasu je uložen zemnící pásek FeZn 30x4 k uzemnění hromosvodu a zemnění rozvaděče. Zemnící pásek je vyveden nad terén nebo základovou desku dle požadavků projektové dokumentace.  Na základové pasy jsou osazeny dvě řady ztraceného bednění ZB (250/500 mm) doplněné o 2 vodorovné ocelové výztuže R10 po celém obvodu a provázanou se svislou výztuží. Prostor mezi základovými pasy je doplněn hutněným podsypem ze štěrkodrti nebo betonového recyklátu v tl. cca. 200 mm. Uvnitř základové desky je provedena ležaté kanalizace ukončena ve vzdálenosti max. do 500 mm od hrany základové desky nutné pro připojení a chrániček (elektro, vody, plynu), vyvedených nad základovou desku

Základová deska tl. 100 mm je provedena z betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1 x ocelovou KARI sítí 150/150/6  provázanou s výztuží základových pasů.

Součástí dodávky základové desky je provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti a současně sloužící jako radonová izolace desky pro stupeň radonu nízký za použití PVC fólie Alkotplan nebo Fatrafol tl. 1mm

Úprava bočního líce obvodových základových pasů a základové desky je provedena svislou izolací z izolačních desek XPS v tl. 50 mm do hloubky 600 mm, s povrchovou úpravou armovací sítí a lepící stěrkou. Na boční líc je dodáván také marmolit dle výběru investora z aktuálního výběru u dodavatel a to ve výšce cca 15cm od hrany základové desky.

 

4. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ZAJIŠTĚNÁ ZÁKAZNÍKEM

·      Zajištění vytýčení přesné polohy všech stávajících inženýrských sítí a věcných břemen na pozemku, které mohou být dotčeny vlastní stavbou

·      Zajištění příjezdové cesty ke staveništi základové desky po celou dobu provádění stavby

·      Zajištění místního záboru, pakliže jej místní podmínky vyžadují

 

5. NESTANDARDNÍ POMĚRY STAVEBNÍHO MÍSTA

·      Jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu - vyšší třída těžitelnosti zeminy, vyšší koncentrace půdního radonu, menší únosnost základové spáry, větší svažitost pozemku než 1%, apod.

·      Příprava místa stavby a příjezdové cesty, odstranění bujné vegetace trávy, náletových dřevin, kácení stromů, odstranění pařezů

·      Odstranění pozůstatků stavebních objektů na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutno odstranit, např. stávající nebo zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a jiných stavebních objektů

·      Nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh

·      Stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo vodnatá základová rýha), např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití speciálního betonu apod.

·      Nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy jako (štěrky, jíly, vysoká hladina spodní vody, skalní podloží, apod.)

·      Nutnost použití čerpadla betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, plnění ztraceného bednění ZB, základová monolitická deska) z důvodu nepřizpůsobivému terénu k najetí standardní betonovací techniky nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek

·      Více jak dvě řady ztraceného bednění z důvodu větší svažitelnosti terénu než 1%

·      V případě použití více jak dvou řad ztraceného bednění, zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, kamenivo, betonový recyklát, apod.)

Stáhnout ceník a katalog